Betón Brezno

telefón: 

0905 419 202

048/645 16 152

e-mail: kinus@sunik.sk

web: www.sunik.sk

Kde nás nájdete

KINUS, s.r.o.

Chalupkova 102

P.O.Box 53 976 81 Podbrezová

 

Certifikát Kinus

Kontaktný formulár

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je kinus@sunik.sk.


Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite sem.