betón Brezno

výroba a dovoz betónu v Brezne a okolí

BETÓN BREZNO

Naša spoločnosť má v oblasti výroby a prepravy betónu už viac ako pätnásťročné skúsenosti. V súčasnosti poskytujeme naším klientom komplexné služby, od výroby a dopravy betónu až po čerpanie betónových zmesí.

Odbornou realizáciou a individuálnym prístupom ku každému projektu sa snažíme plne uspokojovať potreby a očakávania zákazníkov. Opakovane vyjadrená spokojnosť klienta je naším dlhodobým cieľom a dôležitým nástrojom udržateľnosti rozvoja. Súčasne všetky naše aktivity realizujeme v súlade s požiadavkami záväzných právnych predpisov a vnútropodnikových smerníc v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Uplatňujeme preventívne postupy pri všetkých činnostiach tak, aby sa predchádzalo vzniku nehôd s dopadom na zdravie ľudí.

Náš ponúkaný sortiment obsahuje:

betón Brezno

VÝROBA BETÓNU BREZNO

Aby betón spĺňal požiadavky na kvalitu, ktoré sú naň kladené, musí byť nielen kvalitne vyrobený, ale aj kvalitne spracovaný. Najlepšou voľbou je výroba čerstvého betónu v špecializovaných podnikoch, jeho odborný transport a rovnako aj čerpanie podľa platných noriem.

Keďže sú dôvera a spokojnosť našich zákazníkov v našom hodnotovom rebríčku na prvom mieste, dbáme na vysokú kvalitu betónu, ktorý vyrábame. Špecializujeme sa na produkciu betónových zmesí, ktoré vyrábame z najkvalitnejších riečnych štrkov alebo drveného kameniva, ktoré spĺňajú normu certifikovaných transportných betónov vysokej kvality.

Okrem betónových zmesí  vyrábame taktiež aj betónové potery. Betónové alebo cementové potery vytvárajú poslednú, avšak významnú vrstvu v skladbe podlahy. Poter tvorí jedna alebo viac vrstiev poterového materiálu, ktorý môže, ale aj nemusí byť s podkladom pevne spojený. Avšak musí disponovať vlastnosťami ako rovinnosť, odolnosť voči oteru, pevnosť, tvrdosť, elasticita, dobrá tepelná vodivosť a iné.

VMS betonáreň Brezno

VMS betonáreň Brezno

VMS betonáreň Brezno

VMS betonáreň Brezno

VMS betonáreň Brezno

VMS betonáreň Brezno

DOVOZ BETÓNU BREZNO

Odborný dovoz betónu taktiež prispieva k uchovaniu jeho kvality, preto okrem samotnej výroby betónu pre Vás naša firma zabezpečí aj jeho dopravu. Naši zamestnanci s vysokou odbornosťou a dlhoročnými skúsenosťami v kombinácii s veľkým vozovým parkom a výkonnými technológiami, ktorými disponujeme, zabezpečia spoľahlivý a bezpečný dovoz betónu na určené miesto.

Či už ide o realizáciu rodinných domov alebo rozsiahlejšiu stavebnú činnosť, sme pripravení Vám poskytnúť naše služby a doviezť betón práve tam, kam potrebujete. V rámci transport betónu, samozrejme, zabezpečujeme aj jeho čerpanie prostredníctvom betónových čerpadiel o dosahu 28, 29 a 42 metrov, vďaka prídavnému potrubiu až do vzdialenosti 100 metrov.

 

Kontaktujte nás