Výroba betónu

kvalitná a odborná výroba čerstvého betónu v Brezne a okolí

VÝROBA BETÓNU BREZNO

Keďže sú dôvera a spokojnosť našich zákazníkov u nás na prvom mieste, dbáme na vysokú kvalitu betónu, ktorý vyrábame. Špecializujeme sa na produkciu betónových zmesí, ktoré vyrábame z riečnych štrkov alebo drveného kameniva.

Okrem betónu vyrábame taktiež aj betónové potery z kameniva (0 - 4 mm). Betónové alebo cementové potery vytvárajú poslednú, avšak významnú vrstvu v skladbe podlahy.

Poter tvorí jedna alebo viac vrstiev poterového materiálu, ktorý môže, ale aj nemusí byť s podkladom pevne spojený. Avšak musí disponovať vlastnosťami ako rovinnosť, odolnosť voči oteru, pevnosť, tvrdosť, elasticita, dobrá tepelná vodivosť a iné.

Rozlišujeme niekoľko druhov poterov:

Výroba betónu prebieha v betonárni Ce 55, ktorú naša spoločnosť prevádzkuje.

VÝROBA BETÓNU V BREZNE A OKOLÍ

Betón je vhodný pre rôzne využitie či už v prípade pozemných alebo inžinierskych stavieb. Je využívaný aj pri drobnej staviteľskej činnosti, napríklad ako základ pre stavbu. Svoje uplatnenie našiel vďaka jeho vlasnostiam ako sú pevnosť, trvanlivosť, dobrá tvarovateľnosť či možnosť recyklácie. 

Aby betón spĺňal požiadavky na kvalitu, ktoré sú naň kladené, musí byť kvalitne spracovaný. Najlepšou voľbou je výroba čerstvého betónu v špecializovaných podnikoch, jeho odborný transport a dovov a rovnako aj uloženie podľa platných noriem.

 

Objednajte si